Upravljanje projektom „Dogradnja gata Vrulje“ u luci Šibenik: 2011-2014. (za: Lučka uprava Šibenik):

financiranje kreditom EBRD-a (kontrola financija-izvještavanje kreditora, ugovaranje, raskid ugovora, proces naplate bankovnih garancija, kontrola projektne dokumentacije i troškovnika, administriranje projekta – model „Fidic“, Crvena knjiga, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola).