INFRASTRUKTURNI PROJEKTI – postrojenja

Rekonstrukcija skladišta naftnih derivata SND LENDAVA, SLOVENIA: 2017-2018.
Glavni izvedbeni građevinski projekti (glavni projektant: Top sistem d.o.o.)