Stručni nadzor

Radimo sve vrste stručnog i investicijskog nadzora u suradnji sa svim potrebnim stručnjacima iz područja geodezije, građevine, arhitekture, elektroinstalacija, strojarskih instalacija te zaštite od požara.
Stručni nadzor nad građenjem se provodi za bitne zahtjeve za građevinu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014).

Obavljanje usluge stručnog nadzora obuhvaća:

• Osiguranje usklađenosti gradnje s izdanom građevinskom dozvolom i glavnim projektom
• Osiguranje zahtijevane razine kvalitete
• Praćenje napretka građevinskih radova i dinamičkog plana
• Preuzimanje izvedenih radova
• Odobrenje izvođenja naredne faze radova
• Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
• Provjera i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
• Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme
• Izrada završnog izvještaja za potrebe postupka ishođenja uporabne dozvole izgrađene građevine