Reference

UPRAVLJANJE PROJEKTOM:
Podzemna garaže i trg „Poljana“ U Šibeniku“: 2017-2020. (naručitelj:Gradski parking d.o.o. Šibenik)
Dogradnja gata „Vrulje“ u luci Šibenik: 2011-2014. (za: Lučka uprava Šibenik) (za: Lučka uprava Šibenik)

STRUČNI NADZOR:
Stambene građevine Schiller, Tribunj: 2017-2019
Stambene građevine Guspan, Tribunj: 2017-2019
Stambena građevina Reuckl, Rogoznica: 2016-2018
Dječji vrtić „Osmijeh“, Šibenik: 2018
Energetska obnova dj.vrtića „Građa“, Šibenik: 2019
Stambena građevina Waberer, Murter: 2017-2018
OŠ Meterize

PROJEKTRIRANJE:
Infrastrukturni projekti:
Zaštita od požara skladišta naftnih derivata SND RAČE, SLOVENIA 2017-2018 Glavni izvedbeni građevinski projekt (glavni projektant: Top sistem d.o.o.)
Rekonstrukcija skladišta naftnih derivata SND LENDAVA, SLOVENIA: 2017-2018 Glavni izvedbeni građevinski projekti (glavni projektant: Top sistem d.o.o.)
Zaštita od požara skladišta naftnih derivata SND ZALOG, SLOVENIA: 2018 Glavni I izvedbeni građevinski projekt (glavni projektant: Top sistem d.o.o.)
Rekonstrukcija autopunilišta terminala tekućih tereta NTF u luci Ploče: 2017-2018(glavni projektant: Top sistem d.o.o.)
Izvedbeni građevinski projekt filterske stanice „Khoms power plant“, Lybia: 2018(glavni projektant: Top sistem d.o.o.)
Izvedbeni građevinski projekt „Zliten power plant“, Lybia: 2019(glavni projektant: Top sistem d.o.o.)
Zračna luka Dubrovnik – Postrojenje za opskrbu avio gorivom i interna benzinska postaja – projekt temeljenja: 2018-2019 (naručitelj: Top sistem d.o.o.)
Terminal za skladištenje i pretovar tekućih tereta grupa 100
Terminal za obradu otpadnih voda
Gas reducing station
Terminal za skladištenje zauljenih voda – Split, Sjeverna luka, 2015. – Glavni arhitektonsko-građevinski projekt (za Top sistem d.o.o.)
Hala Sibenal – Podi, 2013. – Glavni projekt

Projekti energetske obnove:
Energetska obnova dječjeg vrtića „Šibenski tići“ u Šibeniku: 2017(naručitelj Grad Šibenik)
Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Sarajevska 3 u Šibeniku: 2019(naručitelj Stambeno-komunalno d.o.o.)
Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ u Šibeniku: 2017(naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“)
Energetska obnova osnovne škole „Vrpolje“ u Šibeniku: 2018. (naručitelj Grad Šibenik)
Energetska obnova osnovne škole „Vidici“ u Šibeniku: 2018. (naručitelj Grad Šibenik)

Geotehnika:
Glavni projekt zaštite građevne jame stambenih zgrada „Mihajlo“ u Dubrovniku: 2019. (naručitelj Nekretnine Ragusa d.o.o.)
Izvedbeni projekt zaštite građevne jame „Vruljica“ u Zadru: 2018. (naručitelj Adria Bau d.o.o.)
Geotehnički istražni radovi za projektiranje UPOV Makarska: 2017. (naručitelj: Hidroing Split d.o.o.)
Geotehnički istražni radovi za projektiranje UPOV Imotski: 2017. (naručitelj: Hidroing Split d.o.o.)
Geotehnički istražni radovi za projektiranje crpnih stanica Zadar: 2016. (naručitelj: Hidroing Osijek d.o.o.)
Geotehnički istražni radovi za projektiranje crpnih Pirovac-Tisno-Jezera: 2016. (naručitelj: Hidroing Osijek d.o.o.)
Geotehnički istražni radovi za projektiranje UPOV Šibenik: 2015. (naručitelj: Hidroing Osijek d.o.o.)
Terminal za skladištenje i pretovar tekućih tereta u luci Ploče
Geotehnički istražni radovi – UPOV Šibenik, 2015.
Geotehnički istražni radovi – UPOV Pirovac-Tisno, 2015.
Geotehnički istražni radovi – UPOV Bibinje-Sukošan, 2015.
Poboljšanje temeljnog tla za terminal UNP – Luka Ploče, 2014. – Izvedbeni projekt (za Top sistem d.o.o.)
Geotehnički istražni radovi za produljenje kranske staze – NCP, 2014.
Plaža Banj – obložni zid pokosa

Građevinski projekti konstrukcije:
Glavni projekt konstrukcije trojne kuće u Vodicama: 2017 (glavni projektant SIA d.o.o.)
Glavni projekt konstrukcije i odvodnje OŠ August Cesarec, Zagreb: 2017 (glavni projektant SIA d.o.o.)
Glavni projekt konstrukcije obiteljske kuće Grubišin u Vodicama: 2017 (glavni projektant SIA d.o.o.)
Glavni projekt konstrukcije – rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja Tehničke i industrijsko obrtničke škole, Šibenik
Glavni projekt konstrukcije stambeno poslovnog kompleksa Mandaljena
Glavni projekt konstrukcije stamb.poslovnog niza Petrača
Glavni projekt konstrukcije stambene građevine: Villa i dvojni objekt u Dubrovniku
Glavni projekt konstrukcije gospodarsko proizvodnog kompleksa RAN, objekt B – Upravna zgrada