Upravljanje projektom podzemne garaže i trga „Poljana“ U Šibeniku“: 2017-2020. (naručitelj:Gradski parking d.o.o. Šibenik)

„Izgradnja podzemne garaže i uređenje trga Poljana u Šibeniku je infrastrukturni projekt kojim je planirana izgradnja podzemne garaže od tri podzemne etaže, s ukupnim brojem od 256 parkirnih mjesta, izgradnja trafostanice za potrebe trga i garaže, arhitektonsko oblikovanje gornje plohe središnjeg gradskog trga i uređenje okoliša uz prezentaciju postojećih arheoloških nalazišta. Vrijednost investicije iznosi 50,0 mil HRK + PDV.

Upravljanje projektom u fazi pripreme:

 • kontrola izrađenih troškovnika i projektne dokumentacije – gruba provjera većih količina, otklanjanje nejasnoća u koordinaciji s projektantima zbog postupka javne nabave
 • komunikacija s konzervatorima, analiza prethodnih arheoloških istraživanja, koordinacija s projektantima, ukazivanje na potrebu za ispravkom i usklađivanjem projektne dokumentacje
 • organiziranje radnih sastanaka s predstavnicima naručitelja te njihovim pravnim zastupnicima, izvještavanje
 • prepoznavanje potencijalnih rizika i planiranje njihova otklanjanja (mali manipulativni prostor, gradilište u strogom centru grada, iskop miniranjem u stijenskoj masi uz zgradu Hrvatskog narodnog kazališta koja je spomenik kulture)
 • tehnička pomoć naručitelju pri pripremi dokumentacije o nabavi za izvođača (5 knjiga: ponuda, ugovor, specifikacije, troškovnik, projektna dokumentacija)
 • tehnička pomoć naručitelju pri pripremi Općih i Posebnih uvjeta ugovora („Fidic“ – Crvena knjiga, Prvo izdanje 1999.)
 • tehnička pomoć naručitelju pri pripremi dokumentacije o nabavi za stručni nadzor, objava, odabir i ugovaranje

Upravljanje projektom u fazi izvođenja:

 • prijava gradilišta, uvođenje izvođača u posao, zastupanje investitora kao sudionika u gradnji, ispunjavanje zakonskih i ugovornih obveza investitora
 • vođenje tjednih sastanaka, izrada zapisnika
 • praćenje dinamike i utroška sredstava
 • podnošenje izvještaja investitoru
 • koordinacija između sudionika u gradnji
 • postupak ishođenja izmjene i dopune građevinske dozvole u toku građenje
 • kontrola poštivanja zakonskih odredbi u fazi građenje
 • Administracija ugovora, zastupanje investitora, tumačenje ugovornih odredbi