INFRASTRUKTURNI PROJEKTI – postrojenja

Izvedbeni građevinski projekt „Zliten power plant“, Lybia: 2019 (glavni projektant: Top sistem d.o.o.)