INFRASTRUKTURNI PROJEKTI – postrojenja

Zračna luka Dubrovnik – Postrojenje za opskrbu avio gorivom i interna benzinska postaja – projekt temeljenja: 2018-2019 (naručitelj: Top sistem d.o.o.)