Izrada projektne dokumentacije,
u niskogradnji i visokogradnji

 Zajedno s našim partnerima u mogućnosti smo ponuditi cjelokupnu uslugu izrade projektne dokumentacije, od geotehničkih i infrastrukturnih projekata u niskogradnji do građevinskih i arhitektonskih projekata visokogradnje. Dokumentaciju izrađujemo na razini glavnog i izvedbenog projekta ovisno o potrebama klijenta.

Projektna dokumentacija uključuje:
• arhitektonski projekt
• građevinski projekt konstrukcije
• građevinski projekt vodovoda i kanalizacije
• projekt elektro instalacija
• projekt strojarskih instalacija,

te po potrebi izrada elaborata kao podloga za projektiranje:
• geotehnički elaborat
• elaborat zaštite na radu
• elaborat zaštite od požara
Sva projektna dokumentacija se izrađuje u skladu s važećom zakonskom regulativom.

BIM pristup
u graditeljstvu

Tvrtka je trenutno u fazi implementacije BIM pristupa u građevinskom projektiranju.

BIM pristup može se prikazati u dva smjera: kao tehnologija i kao metodologija. Kao tehnologija BIM je digitalna reprezentacija fizičkih i funkcijskih karakteristika građevine, a kao metodologija omogućuje suradnju različitih sudionika u različitim fazama životnog vijeka građevine – od projektiranja i građenja do puštanja u pogon te cjeloživotnog upravljanja i održavanja.

Kroz BIM metodologiju izrade inteligentnog, podacima bogatog modela olakšano je projektiranje, vizualizacija, simulacija, dokumentiranje i naposlijetku omogućeno građenje kvalitetnijih građevina.

Glavni rezultati uspješne primjene BIM-a jesu povećanje točnosti i kvalitete projekata, smanjenje ili potpuna eliminacija pogrešaka i promjena projekta tijekom izgradnje, povećanje produktivnosti prosječno i do 40%, povećanje konkurentnosti na tržištu, smanjenje stresa zaposlenika i smanjenje troškova održavanja, što u konačnici donosi znatne financijske uštede.

Direktiva Europske unije o javnoj nabavi preporuča obvezatnu primjenu BIM tehnologije u svim projektima javne nabave. Cilj je ostvariti transparentne građevinske projekte koji donose brojne uštede u odnosu prema uobičajenim procesima. Tu praksu u svoju su regulativu već uvrstile države poput Velike Britanije, Nizozemske, Danske, Finske i Norveške.